Search Suggest

CGI
CGI

Cài đặt Apache - CGI lên raspberry pi

1.Giới thiệu  CGI (Common Gateway Interface) scrips là một chương trình chạy trên web server, nhờ có cgi mà có thể dùng perl, python... để tương tác …