Search Suggest

Cross compiler
Cross compiler

Build application template script

Khi build một ứng dụng nào đó thì thường sẽ cần nhiều thư viện đi cùng, việc build từng lib đơn lẻ tỏ ra rất bất tiện khi ta cần build rất nhiều lib …

Cross compiling the libraries

Bìa viết liên quan: + Cross compler  + Makefile (Part 1) + Makefile (Part 2) + Cài đặt môi trường làm việc 1. Library configuration Trong bài viết nà…