Search Suggest

Networking
Networking

Sử dụng Raspberry Pi làm firewall

Trong bài viết này giới thiệu 2 opensource firewall được dùng phổ biến đã hỗ trợ raspberry pi. Note: Raspberry chỉ có 1 cổng ethernet nên cần phải gắ…

Sử dụng Raspberry Pi làm VPN server

Bìa viết này sử dụng PiVPN để cài đặt OpenVpn server lên Raspberry Pi https://pivpn.dev/ 1. Cài đặt OpenVPN server bằng phần mềm PiVPN Băt đầu với co…

IPSec VPN (Strongswan)

1. Các khái niệm 1.1 VPN 1.2 IPSec - Mã hóa - Xác thực - Giao thức (ESP, AH) - Chế độ (Transport, Tunnel) - Nguyên lý hoạt động 2. Xây dựng thiết bị …

gSOAP

Tương tự như XML-RPC thì SOAP cũng là một giao thức dùng để làm ứng dụng web service để server phục vụ yêu cầu của client, trong đó client gọi một f…

CORBAR

Như đã giới thiệu có hai cách để làm ứng dụng client-server đó là XML-RPC và SOAP , chúng đều dựa vào cơ chế RPC và đóng gói/phân tích XML. Trong bà…

Dynamic DNS

Một số khái niệm cơ bản về mạng cần biết trước khi đọc bài viết này: - IP public, IP private - DNS - NAT Trong thực tế mạng internet mà chúng ta dùng…