Search Suggest

OpenWrt
OpenWrt

Sử dụng Raspberry Pi làm firewall

Trong bài viết này giới thiệu 2 opensource firewall được dùng phổ biến đã hỗ trợ raspberry pi. Note: Raspberry chỉ có 1 cổng ethernet nên cần phải gắ…