Search Suggest

bootloader
bootloader

Buildroot for Raspberry PI

Cùng với Yocto thì Buildroot là một gói software dùng để build một OS hoàn chỉnh cho RPI cũng như các phần cứng khác. Sau khi build xong chúng ta có …