Search Suggest

ping
ping

script test ping

วันนี้ไปเจอเว็บไซต์หนึ่ง เขียนวิธีทำสคริป Test ping server จึงลองเอามาเทสดู ผลคือ ok แต่จำได้ว่าแต่ก่อนเคยทำสคริปแบบนี้ไว้ ถ้าปิงไม่เจอ ser…