Search Suggest

raspberry pi
raspberry pi

Telethon

1.Giới thiệu  Telethon là Python 3 MTProto API Telegram client library. Source code và hướng dẫn khác: - https://docs.telethon.dev -  https://github.…

Telegram CLI on Raspberry PI

1.Giới thiệu  Telegram CLI là một chương trình telegram client giống như telegram app trên điện thoại hoặc máy tính vậy, chỉ khác một điều là chương …

Raspberry Pi on QEMU

QEMU là một chương trình mô phỏng nền tảng chip, trong đó có chip ARM mà raspberry pi sử dụng. Nhờ QEMU ta có thể tạo môi trường develop giống như k…

Using Telegram Bot to control Raspberry PiVPN

Bài viết trước:  Sử dụng Raspberry Pi làm VPN server 1.Giới thiệu Cài đặt Telegram Bot lên raspberry để điều khiển từ xa chương trình PiVPN 2.Cài đặt…

Cài đặt Apache - CGI lên raspberry pi

1.Giới thiệu  CGI (Common Gateway Interface) scrips là một chương trình chạy trên web server, nhờ có cgi mà có thể dùng perl, python... để tương tác …

Sử dụng Raspberry Pi làm MQTT Broker

1. Giới thiệu  MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)  là một giao thức chạy trên mạng TCP/IP dùng để gửi nhận messages (data) giữa các thiết bị.…

Sử dụng Raspberry Pi làm firewall

Trong bài viết này giới thiệu 2 opensource firewall được dùng phổ biến đã hỗ trợ raspberry pi. Note: Raspberry chỉ có 1 cổng ethernet nên cần phải gắ…

Sử dụng Raspberry Pi làm VPN server

Bìa viết này sử dụng PiVPN để cài đặt OpenVpn server lên Raspberry Pi https://pivpn.dev/ 1. Cài đặt OpenVPN server bằng phần mềm PiVPN Băt đầu với co…